Steenbakkerijmuseum EMABB, Boom

Het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteeen (kortweg EMABB) is ondergebracht in de gebouwen van de voormalige steenbakkerij Novobric. Het ligt midden in de toenmalige arbeiderswijk ‘Noeveren’. Noeveren is trouwens een beschermd dorpszicht . Van oudsher is deze wijk een industriële site waar leven, wonen en werken op één plek samenviel. Het hele productieproces van klei tot baksteen, alsook de sociale context waarin alles zich afspeelde, worden je door de gids op bevlogen wijze verteld. Je ziet wat de armzalige woon- en leefomstandigheden waren van een gemiddeld kroostrijk gezin in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Je wandelt werkelijk door het industriële erfgoed. De ringoven met schoorsteen en de schrijnwerkerij werden prachtig gerestaureerd. Tijdens je bezoek maak je ook kennis met de andere activiteiten die hier vroeger floreerden : de pantoffelfabriekjes, scheepswerven, diamantslijperijen en het Booms glas.

TIP! Sluit je museumbezoek af met een interessante wandeling door het steenbakkersgehucht Noeveren

Individueel bezoek
Van april t.e.m. oktober elke zondag
om 14 uur rondleiding met gids

Groepsbezoek
Duur: 2 uur

Praktisch

Adres: Noeveren 67, Boom

www.emabb.be