Ontmoet ons bestuur

Toerisme Rupelstreek vzw is een intergemeentelijk samenwerkingsverband die bestuurd wordt door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. De dagelijkse werking wordt opgevolgd door het Dagelijks Bestuur. We stellen onze bestuurders graag even aan u voor.

Axel Boen

Voorzitter – Schepen voor toerisme Schelle

Inge De Ridder

Ondervoorzitter – Schepen voor toerisme Boom

Els Devlies

Secretaris – Schepen voor toerisme Rumst

Sven Van Gysel N-VA

3de schepen

Bevoegdheden:
openbaar domein, openbaar groen, milieu en klimaat, toerisme en erfgoed.

Sven Van Gysel

Penningmeester – Schepen voor toerisme Niel

Koen Scholiers

Bestuurder – Schepen voor toerisme Hemiksem

Bjorn Siffer

Bestuurder – Schepen voor toerisme Mechelen