Wie zijn we?

Het bestuur en alle medewerkers van Toerisme Rupelstreek heten je van harte welkom.

Toerisme Rupelstreek is een bovenlokaal toeristisch samenwerkingsverband dat ontstaan is tussen de gemeenten uit de Rupelstreek (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst), en het Hombeeks Plateau (westrand van Mechelen).

Toerisme Rupelstreek vzw staat in voor de bevordering, ontwikkeling en promotie van toerisme en recreatie in de Rupelstreek. Daarnaast ondersteunt Toerisme Rupelstreek de visie en de acties van de toeristische regio Scheldeland, waartoe de cluster behoort. Het centrale infokantoor bevindt zich in het centrum van Boom. Samen met de gemeenten, Toerisme Scheldeland, Toerisme Provincie Antwerpen en onze talrijke andere partners werken we het toeristisch aanbod in onze cluster optimaal uit en zetten we de Rupelstreek en het Hombeeks Plateau op de toeristische kaart.

Hiervoor doen wij beroep op de kennis van onze medewerkers (personeelsleden en vrijwilligers) en partners.