Sint – Bernardusabdij, Hemiksem

De Bernardijnen begonnen in 1243 aan de bouw van de Sint-Bernardusabdij en legden zo de basis van de klei ontginning en de baksteennijverheid in de Rupelstreek. De benaming ‘paepesteen’ verwijst nog naar die religieuze invloed.
De abdij kent een bewogen geschiedenis. In de middeleeuwen was de abdij één van de rijksten van West-Europa. In de 17de eeuw brandde ze grotendeels af. En in de 18de eeuw werden de monniken door de Fransen verdreven en werd de kerk afgebroken. De huidige gebouwen dateren dan ook uit de 17de en 18de eeuw. De Fransen gebruikten het als maritiem hospitaal, architect Bourla verbouwde de abdij tot gevangenis. Daarna deden de gebouwen dienst als opslagplaats van het leger en interneringskamp. Vandaag is het complex een beschermd monument en vind je hier niet alleen het gemeentehuis van Hemiksem, maar ook twee musea: het Heemmuseum en het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum.

TIP
Plan een combi-bezoek aan de abdij, het heemmuseum Ontrent den Dover en het Gilliot & Roelants Tegelmuseum.

Praktisch
Nijverheidsstraat 4, Hemiksem