Heemmuseum Ontrent den Hover, Hemiksem

Ontrent den Hover toont de geschiedenis van de Sint-Bernardusabdij en heeft aandacht voor de lokale geschiedenis, ambachten en nijverheden. Je vindt hier een verrassende mix van archeologische vondsten, een prachtige maquette van de abdij, een compleet schoolklasje anno 1950, allerlei objecten uit de wereld van de drukkerijen en steenbakkerijen …

TIP
Plan een combi groeps-bezoek aan de abdij, het heemmuseum Ontrent den Dover en het Gilliot & Roelants Tegelmuseum.

Heemmuseumheymissen

Individueel
1ste zondag van de maand.
Erfgoeddag, Gilliotmarkt en Open-Monumentendag. Telkens van 14 tot 18 uur

Groepsbezoek
Duur: 2 uur

Praktisch
Nijverheidsstraat 4, 2620 Hemiksem
heemkundigekringheymissen.be